• SMJD

Have you Seen

Ut/Ag/481 Deepak kumar 19 yr
Ut/Al/227 Lokendra Pal Singh 48 yr
Ut/Ag/480 Rahul 24 yr
Ut/Fi/154 Harish Kumar 30 yr
Ut/Ag/479 Rupesh 24 yr
Ut/Ag/478 Rekha jain 34 yr
Bi/Pa/001 Raj kumar 14 yr
Ut/Ag/474 Abdullah 18 yr
Ut/Ma/100 Payal 21 yr
Ut/Ag/473 Lalita 31 yr
Ut/Ag/472 Sharmela 22 yr
Ut/Ag/471 Udal singh urf ala ram 60 yr
Ut/Ag/470 Ghanshyam singh Rawat 62 yr
Ut/Ag/469 niraj urf lqda 19 yr
Ut/Ag/468 Nhne 48 yr
Ut/Ag/467 joyti 25 yr
Ut/Ha/059 mahima 5 yr
Ut/Ha/058 Ghhanendr 23 yr
Ra/Bh/001 Raj Kumari 16 yr
Ut/Al/226 ANKIT KUMAR 19 yr
Ut/Ag/463 Sir mati Shima Devi 26 yr
Ut/Et/030 dipu 22 yr
Ut/Ag/461 Ku Shani 16 yr
Ut/Ag/461 Om shiv Urf Vivak 22 yr
Ut/Ha/057 Kaamani 17 yr

Orphan Member List

Ra/Bh/006 43 yr
Ra/Bh/005 30 yr
Ra/Bh/004 45 yr
Ra/Bh/003 35 yr
Ra/Bh/002 24 yr
Ra/Bh/001 45 yr

Dead Bodies

Ut/Al/061 32 yr
Ut/Al/060 32 yr
Ut/Fi/016 30 yr
Ut/Ma/017 25 yr
Ut/Fi/014 35 yr
Ut/Ag/109 24 yr
Ut/Fi/013 28 yr
Ut/Et/005 19 yr
Ut/Fi/012 24 yr
Ut/Ma/015 45 yr
Ut/Al/059 47 yr
Ut/Ag/107 25 yr
Ut/Ma/014 30 yr
Ut/Pr/001 45 yr
Ut/Ag/106 25 yr
Ut/Ag/105 38 yr
Ut/Ba/001 35 yr
Ut/Ba/001 35 yr
Ut/Ga/001 35 yr
Ra/Dh/001 45 yr
Ut/Ag/104 25 yr
Ut/Ma/002 30 yr
Ut/Ma/001 30 yr
Ut/Ma/013 32 yr
Ut/Ba/003 35 yr

Our Motivation