• SMJD

संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाइडेन ने जी20 शिखर सम्मेलन की 'महत्वपूर्ण' उपलब्धियों का जिक्र किया


Have you Seen

Ut/Fir/251 ranbahadur urf sonu 40 yr
Ut/Agr/799 kluaa urf vikash 22 yr
Ut/Agr/798 shekhar 13 yr
Ut/Mat/796 rahul 19 yr
Ut/Fir/249 mohini 21 yr
Ut/Mat/795 dhruv gautam 20 yr
Ut/Mat/793 hemt singh rajput 53 yr
Ut/Hat/107 bhupendr singh 15 yr
Ut/Ali/276 ajeet 25 yr
Ha/Son/001 kailas rani dhingda 70 yr
Ut/Mat/792 vivek kumar urf rinku 35 yr
Ut/Agr/794 sonal 21 yr
Ut/Agr/793 meena deavi 37 yr
Ut/Mat/791 lvli yadav 24 yr
Ut/Mat/790 munssar 70 yr
Ut/Agr/791 lokesh maahor 25 yr
Ut/Mat/789 baldeo 14 yr
Ut/Agr/790 pwrv jay urf chhotu 26 yr
Ut/Agr/789 rajveer 54 yr
Ut/Agr/788 rakesh 18 yr
Ut/Agr/787 surendr singh 35 yr
Ut/Fir/247 mohini 17 yr
Ut/Agr/786 puja 21 yr
Ut/Ali/274 ashraf 11 yr
Ut/Eta/069 kalpana 16 yr

Orphan Member List

Ra/Bh/006 43 yr
Ra/Bh/005 30 yr
Ra/Bh/004 45 yr
Ra/Bh/003 35 yr
Ra/Bh/002 24 yr
Ra/Bh/001 45 yr

Dead Bodies

Left Left Ut/Mat/029 yr
Left Left Ut/Mat/028 yr
Left Left Ut/Hat/014 yr
Left Left Ut/Mat/027 yr
Left Left Ut/Ali/062 yr
Left Left Ut/Mee/004 yr
Left Left Ut/Mee/003 yr
Left Left Ut/Fir/020 yr
Left Left Ut/Mat/026 yr
Left Left Ut/Kas/008 yr
Left Left Ut/Hat/013 yr
Left Left Ut/Agr/132 yr
Left Left Ut/Sam/002 yr
Left Left Ut/Fir/019 yr
Left Left Ut/Eta/013 yr
Left Left Ut/Hat/012 yr
Left Left Ut/Hat/011 yr
Left Left Ut/Hat/010 yr
Left Left Ut/Agr/131 yr
Left Left Ut/Agr/130 yr
Left Left Ut/Agr/129 yr
Left Left Ut/Agr/128 yr
Left Left Ut/Hat/009 yr
Left Left Ut/Hat/008 yr
Left Left Ut/Mat/025 yr